ЗАСОБИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ООВ ОДЕРЖУЄ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ, ТА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ, ЯК НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКАМ ТА КЛІЄНТАМ.  • Усі роботи ООВ виконуються на договірних засадах, оплаті підлягають всі види робіт, що пов’язані з оцінкою відповідності згідно з процедурою ООВ.
  • ООВ може також отримувати кошти за виконання інших робіт та послуг.
  • Всі роботи з оцінки відповідності оплачуються заявниками відповідно до укладених з ООВ договорів (контрактів) незалежно від прийнятих за результатами цих робіт, рішень.
  • Вартість робіт визначається відповідно до вимог законодавства України та Порядку, встановленого ООВ.
  • Витрати, що повязані з розглядом апеляцій, несе кожна із сторін згідно порядку, встановленому ООВ.