УМОВИ НАДАВАННЯ ТА ПІДТРИМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПЕВНИМ ВИМОГАМ


Правила для надавання і підтримування сертифікації це:


 • дотримання загальних вимог порядку оцінки відповідності та особливостей застосування схем (модулів) оцінки відповідності видів продукції на відповідність конкретним технічним регламентам згідно порядків СУЯ;
 • встановлення відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються у відповідних технічних регламентах та НД;
 • підтвердження постійної відповідності виробництва та СУЯ виробника встановленим вимогам.

ПРОЦЕДУРИ РОЗШИРЮВАННЯ ЧИ СКОРОЧЕННЯ (ЗВУЖЕННЯ) ГАЛУЗІ СЕРТИФІКАЦІЇ


Розширення галузі оцінки відповідності продукції стосується галузі схвалення СУЯ виробника продукції за тими показниками, параметрами чи характеристиками, які стосуються розширеної галузі:


 • показники (характеристики) відібраних для випробувань зразків продукції відповідають НД, які визначають вимоги, що стосуються розширення галузі схваленої СУЯ;
 • галузь оцінювання СУЯ та виробництва продукції охоплюють галузь розширення оцінки відповідності;
 • планування заходів з проведення нагляду за виробництвом та СУЯ , проведення контрольних випробувань зразків продукції враховує галузь на яку розширюється сертифікація;
 • звуження галузі схвалення СУЯ, що наведена у відповідному сертифікаті застосовується, коли замовник не має можливості (вважає за недоцільне) дотримуватися при виробництві продукції усіх вимог чи показників, що були підтверджені при оцінюванні СУЯ і має намір внести зміни до складу продукції, технології її вироблення чи документації схваленої СУЯ.

УМОВИ ЗА ЯКИХ ЧИННІСТЬ СЕРТИФІКАЦІЇ МОЖНА ПРИЗУПИНИТИ АБО СКАСУВАТИ


ООВ може прийняти рішення про призупинення або скасування дії сертифіката та ліцензійної угоди у випадках:


 • виявлення невідповідності продукції вимогам, встановленим під час оцінки відповідності;
 • порушення виробником вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, використання та маркування продукції тощо;
 • внесення виробником, без попереднього узгодження з ООВ, змін до НД на продукцію або на методи її випробувань, складу, комплектності або технології виготовлення тощо, які можуть вплинути на відповідність продукції встановленим вимогам;
 • завершення терміну (скасування чи призупинення) дії сертифікату схвалення СУЯ;
 • недотримання вимог посилання на сертифікацію.