ООВ в роботі використовує наступні схеми:

ТИП СХЕМИ

Опис процедури

Схема 1
(сертифікація одиничних виробів продукції)

Випробування з метою сертифікації проводяться для кожного виробу, заявленого на сертифікацію. На одиничний виріб продукції, що пройшов сертифікаційні випробування та отримав позитивні результати, видається сертифікат відповідності терміном дії на строк реалізації (погоджений з замовником), з урахуванням терміну придатності, але не більше одного року. В сертифікаті зазначається (при наявності) заводський номер виробу. Ця схема застосовується при сертифікації продукції, яка може бути ідентифікована як окремий об’єкт, і поступає невеликими партіями або одиничними об’єктами. При застосуванні цієї схеми сертифікації технічний нагляд (інспекційний контроль) не проводиться.

Схема 2

(сертифікація партії продукції)

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від заявленої однорідної партії продукції в порядку та в кількості, що встановлені ООВ відповідно до вимог НД на продукцію, та які є типовими для цієї продукції. За позитивними результатами сертифікаційних випробувань видається сертифікат відповідності терміном дії (погоджений з замовником), з урахуванням терміну придатності, але не більше одного року, з наведенням розміру партії. Під партією продукції розуміється партія, яка супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супровідним документом, що містить посилання на сертифікат відповідності. При цьому в партії повинна гарантуватися однорідність продукції за показниками безпеки.

У сертифікаті відповідності, який видається на партію продукції, указуються відомості про розмір партії, дату виготовлення продукції, номер і дату підписання договору (контракту), по якому ця партія ввезена до України.

Схема 3

(сертифікація продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва)

Сертифікація продукції, що випускається серійно, може проводитися на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків продукції і аналізу технічної документації, наданої заявником, про стан виробництва. При здійсненні сертифікації по цій схемі у обов’язковому порядку передбачається проведення технічного нагляду (інспекційного контролю) сертифікованої продукції.

Право на застосування сертифікату відповідності видається, терміном дії до одного року.

Ця схема може застосовуватися на стадії розробки і впровадження продукції у виробництво. При цьому з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування, проведені у випробувальній лабораторії, акредитованій або атестованій в Системі.

Технічний нагляд (інспекційний контроль) може бути проведений за скороченою схемою в разі, в якому:

- зміни в нормативну та технічну документацію за якою випускається продукція, в конструкцію та технологію виготовлення продукції не вносились;
- зміни в вихідній сировині, використовуваних комплектувальних, технологічному обладнанні та засобах вимірювань відсутні;

- претензії та рекламації від зацікавлених сторін відсутні;
- продукція пройшла повторну сертифікацію;
 
- ризики від використання такої сертифікованої продукції є мінімальними і не створюють загрози суспільним інтересам.

Якщо в результаті аналізу наданої заявником документації у органу сертифікації виникли обгрунтовані сумніви щодо показників безпеки продукції, то здійснюється перевірка виробництва.

Схема типу 4

(сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)

Ця схема використовується для отримання сертифікату відповідності на продукцію, що випускається серійно, і сертифікат відповідності в цьому випадку видається на підставі позитивних результатів випробування зразків продукції і проведення обстеження виробництва з елементами оцінювання виробництва.

Якщо продукція, що виготовляється серійно, сертифікована по цій схемі, то орган з оцінки відповідності за затвердженою програмою періодично здійснює технічний нагляд (інспекційний контроль), контрольні випробування зразків продукції, які відбираються на місці виробництва для визначення їх характеристик для перевірки і впевненості в тому, що вироби, випущені після підтвердження відповідності, задовольняють встановленим вимогам. Технічний нагляд (інспекційний контроль) передбачає елементи оцінювання процесу виробництва.

Сертифікат відповідності по цій схемі видається терміном дії до двох років.

Схема 5

(сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою (сертифікацією) СУЯ

Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою (сертифікацією) системи якості виробництва передбачає: випробування зразків; сертифікацію системи якості або, якщо вона вже сертифікована, то оцінку системи якості; технічний нагляд (інспекційний контроль) за відповідністю системи якості встановленим вимогам і дієвістю системи якості. Така схема передбачає періодичний відбір зразків продукції на місці виробництва, або на ринку, для визначення їх характеристик для перевірки і впевненості в тому, що вироби, випущені після підтвердження відповідності, задовольняють встановленим вимогам. Технічний нагляд (інспекційний контроль) контроль передбачає періодичне оцінювання процесу виробництва, або аудит системи менеджменту.

Сертифікат видається на строк до п’яти років, з урахуванням терміну дії сертифікату на систему якості.